Utveckling

Om ”Hemmasittare” 140618

Johanna Hedström, kurator på Ro4, höll ett anförande för Ro1 och 4 om hur vi ska förhålla oss till elever som inte kommer till skolan.

Man kan dela in frånvarande elever i två kategorier. De som inte förmår sig att ta sig till skolan, så kallade ”hemmasittare” och de som har ströfrånvaro, skolkar. I den första kategorin är oftast både hemmet och skolan medvetna om att eleven är hemma, medan det i den andra är elever som håller sig undan och hemmet inte har vetskap förrän skolan gör dem uppmärksamma på att deras barn inte är i skolan.

Johanna listade några av de framgångsfaktorer som har visat sig i forskning:

– bra frånvaroregistrering
– aktiv elevhälsa
– dokumentation
– antimobbningsprogram
– kontakt med föräldrar
– snabba hembesök
– snabba insatser i skolarbetet
– samtalsstöd
– individuella studieplaner
– åtgärdsprogram
– mentor
– bli sedd
– pauser

Här nedan följer länkar och tips
Tillbaka till skolan – UR: En bok en författare
Skolfrånvaro och vägen tillbaka, Skolverket 2010

Marie Gladh, Krysmynta Sjödin
Tillbaka till skolan hemsida
Tillbaka till skolan – metodhandbok

UR
Sverige sviker
– program
Världens bästa skitskola
Dropouts 


Kränkande behandling OA 7-9 – Arbetsgång 140618

Anna Hjorth Åhlén och Daniel Gunnarsson höll i en presentation om hur arbetslaget arbetar med kränkande behandling med eleverna på Ol Andersskolans högstadium. Här är en summering av presentationen:

Arbetsgång
– Samtal omedelbart, släpp allt!
– Protokoll förs, samlas i lättillgänglig pärm
– Informera mentor/elevansvarig
– Vårdnadshavare informeras om det anses skäligt
– Uppföljning
– Berömma förändring

Medel
– ART
– Livskunskap
– Trygghet genom engagemang

Förutsättningar
– Få huvudansvariga, minst en heltidstjänst
– Närvaro, varje dag, även i korridor
– Självvalt
– Mandat från kollegor
– Förtroende från skolledning
– Tid och resurser
– Nolltolerans
– Förebygga genom att skapa relationer
– Positiv feedback

Fallgropar
– Arbetssättet måste vara knutet till enskilda personer, ej vaga ansvarsområden
– Fingertoppskänsla
– Separata roller

Nätet
Tänk på att det inte bara händer ”här och nu”.
Det som händer i de sociala medierna påverkar också elevernas skolgång och vi är ansvariga för att ta de diskussionerna också.

Vid samtal med elev
Plocka fram den egna förståelsen för händelsen och hur utomstående betraktare ser på den. Ställ t.ex. frågan – ”Vilken känsla vill du förmedla till klassen när ni träffas på klassåterträff om 5-10 år?
Snabbaste aggering – 1 minut från händelse till samtal.

Kamratstödjare
finns, men de arbetar som en egen del för att sprida positiv kraft i klassrum och korridorer, bland annat med speciella dagar där man jobbar i tvärgrupper för att uppmuntra elevkontakter utanför den egna gruppen.


Språkresan

Språkresan är en långsiktig satsning som innefattar alla pedagogiska verksamheter i kommunen.

Vi arbetar för att öka elevernas
– kommunikativa förmåga
– fonologiska medvetenhet
– läs och skrivförmåga

genom att använda
– språkutvecklande ämnesundervisning och
– bedömning för lärande

Anmärkning 2017:
Projektet är avslutat, men du kan hitta en artikel av Lena Vestlin om projektet i Lärarförlagets bok Se språket i ämnet

Annonser

En kommentar till Utveckling

  1. Ping: Kränkande behandling och hemmasittare | RO4:s resurssida

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s