Inläsningstjänst

Tierps kommun har ett avtal med Inläsningstjänst.
Här kan du ladda ner böcker till elever som har behov av stöd i sin inlärning eller som ett pedagogiskt alternativ. Böckerna är inlästa i DAISY-format vilket gör det möjligt att

  • öka och minska hastigheten i ljuduppspelningen
  • hoppa till olika sidor och rubriker i boken
  • bläddra mellan stycken, sidor och fraser
  • infoga bokmärken

Behöver en elev ha tillgång till Talböcker lägger man till tjänsten ”Talboksrättigheter” i elevens kontouppgifter.

Här följer en kort sammanfattning om hur du kan använda inlästa läromedel i undervisningen:

  • Berätta om inlärningseffekter – använda flera sinnen samtidigt
  • Följa med eller bara lyssna
  • Berätta, ställ frågor och diskutera
  • Gå igenom svåra, begrepp och ge exempel
  • Repetera eller anteckningsteknik
  • Lyssna igenom lagom långa avsnitt

Webbspelaren

Eleverna når webbspelaren på valfri dator via www.inlasningstjanst.se. Där kan de lyssna till sina böcker med automatisk DAISY-funktionalitet.

App för  iOS och Android

Länk till
App iOS Finns nedladdad på alla iPads i Ro4.
App Android

Support
Här finns länkar till
– Instruktionsfilmer
– Manualer
– Posters med information om tjänsten
– Vanliga frågor och svar

Inläsningstjänst på Youtube

Inläsningstjänst på Facebook

För att få tillgång till ett lärarkonto kontaktar du administratören på den skola du arbetar. Klassläraren/mentorn administrerar i sin tur konton och lösenord till eleverna.

Annonser