Bilder på nätet

Sök och hitta bilder som du och dina elever kan använda i skolarbeten.
Bilderna
– är lämpliga för skolarbeten tack vara Flicker SafeSearch
– ger upphovsmannen/kvinnan rätt erkännande
– är under licensen Creative Commons

Läs mer här Photos For Class

16139303241

 

Annonser